• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία

  • Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία: STEM2PLAY: Παίζοντας και μαθαίνοντας μέσα από το μαγικό κόσμο των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
  • Δημοτικά Σχολεία: STEM2CONSTRUCT: Δημιουργούμε κατασκευές με ENGINO από τις Επιστήμες STEM

  Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

  (Αρ. Φακ. 7.27.23.1/2, Ημερομ. 22/09/2016).

   

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 15 διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων από τον τομέα των Φυσικών Επιστημών (ηλεκτρικά κυκλώματα, φως και χρώμα, βολές, μαγνήτες, ισορροπία, δυνάμεις και κίνηση κ.α.) οι οποίες είναι σχεδιασμένες με βάση την ηλικία των μαθητών/τριών.

   

  Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων στελεχώνεται από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς με εμπειρία στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί του Κέντρου έρχονται στο σχολείο σας και κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου θα στήνουν στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του σχολείου ή σε άλλο χώρο που θα μας υποδείξετε. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 60-80 λεπτά για κάθε ομάδα μαθητών/τριών. Μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά ομάδα 40-50.

   

  Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση των στάσεων και αντιλήψεων μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου για τις Φυσικές Επιστήμες, δίνοντας έμφαση σε στοιχεία διαφοροποίησης δραστηριοτήτων, σε μία προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσέλκυσης περισσότερων μαθητριών σε σπουδές και επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη μέσα από εμπλοκή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, με ποικιλία δραστηριοτήτων και θεματολογίας, με δραστηριότητες βασισμένες σε ενεργητική, παιγνιώδη και συνεργατική μάθηση.

   

  Το κόστος του προγράμματος είναι 4 Ευρώ ανά μαθητή/τρια.

  Πληροφορίες και κρατήσεις 22392500 ή info@clap3c.com

 • Σχολεία που επισκεφτήκαμε

  Δημόσια Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία

  Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία

All Posts
×