ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ STEM 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στο CLaP3C

Για μια αυθεντική εμπειρία δημιουργικής μάθησης και παιχνιδιού επιλέξτε ένα από τα προγράμματα εκπαιδευτικών επισκέψεων στο CLaP3C. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες, παιχνίδια μαθηματικών ή/και επιστήμης, διαδραστική αφήγηση παραμυθιού αλλά και να παίξουν ελεύθερα στα διάφορα κέντρα μάθησης που διαθέτει ο χώρος. Τα προγράμματα είναι διαθεματικά και ανάλογα με το θέμα διαπλέκονται ποικίλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, γλωσσική αγωγή, αγωγή υγείας, εικαστικό παιχνίδι).

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 15 διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων από τον τομέα των Φυσικών Επιστημών (ηλεκτρικά κυκλώματα, φως και χρώμα, βολές, μαγνήτες, ισορροπία, δυνάμεις και κίνηση κ.α.) οι οποίες είναι σχεδιασμένες με βάση την ηλικία των μαθητών/τριών.

STEM4Family

Πανηγύρι STEM & Ρομποτικής (αφορά Συνδέμους Γονέων) - Για παιδιά 5-12 ετών και γονείς

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 25 διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων από Φυσική (οπτική, μαγνητισμός, ηλεκτρισμός, κίνηση, δυνάμεις, φως και χρώμα, σκιές, χρόνος, κτλ), Χημεία (ph), Μηχανολογία, Μαθηματικά (τρίγωνοι αριθμοί, κτλ). οι οποίες είναι σχεδιασμένες για παιδιά ηλικίες 5-12 μαζί με τις οικογένειές τους, δραστηριότητες που μπορούν να παίρνουν μέρος ΚΑΙ οι γονείςμαζί με τα παιδιά τους και έχει τη μορφή διαγωνισμών.

Πρόγραμμα STEM για ιδιωτικά νηπιαγωγεία σε εβδομαδιαία βάση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία δομημένη, οργανωμένη δραστηριότητα μέσα από τον κόσμο της Επιστήμης και των Μαθηματικών για κάθε ομάδα (τάξη) 25 παιδιών στο χώρο του σχολείου σας. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται, εποπτεύεται και συντονίζεται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου και η υλοποίηση του στελεχώνεται από έμπειρους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση την ηλικία και τις εμπειρίες των παιδιών και το Κέντρο αναλαμβάνει την οργάνωση και την παροχή των κατάλληλων παιδαγωγικών μέσων και υλικών που χρειάζονται.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK