• Απογευματινά Clubs @ CLaP3C

  2019-2020

  Πρωτότυπες και δημιουργικές δραστηριότητες

  STEM I & II for children

  Παιγνιώδεις, δημιουργικές δραστηριότητες από τις περιοχές STEM (Science, Technology and Robotics, Engineering and Mathematics), διαφοροποιημένες με βάση τις δύο ηλικιακές ομάδες (4,5-5,5 και 5,5-7,5 ετών). Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν διαδικασίες μάθησης μέσα από τις οποίες τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να αποκτήσουν πλούσιες εμπειρίες, ναπειραματιστούν, να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμού διερευνήσεων και εξερευνήσεων αποσκοπώντας στην οικοδόμηση γνώσης και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου και δεξιοτήτων επιστημονικού συλλογισμού, παρέχοντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες από τις Επιστήμες, τα Μαθηματικά, τη Μηχανική και την Τεχνολογία.

   

   

  STEM I is also available in English! More info here...

   

  STEM I:
  Ημέρα/Ώρα: Τρίτη 16:00-17:00
  Ηλικία: 4,5-5,5 ετών
   

  STEM II:
  Ημέρα/Ώρα: Τρίτη 17:15-18:15
  Ηλικία: 5,5-7,5 ετών

  Makerspace for children

  Τι ορίζεται ως makerspace; Makerspace είναι ένας χώρος φτιαγμένος για εμπλοκή σε δημιουργική διαδικασία η οποία ξεκινά από τη φαντασία, τη σύλληψη μιας ιδέας, ένα πρόβλημα, μια ερώτηση, για να ακολουθήσει στη συνέχεια οσχεδιασμός, η δημιουργία, ηκατασκευή, η εφεύρεση, ηανακάλυψη, ο αναστοχασμός, ηανταλλαγή ιδεών διαδικασίες που συνδέονται με τηνεπιχειρηματικότητα και τηνκαινοτομία. Απαραίτητα στοιχεία είναι η πρόσβαση σε ποικιλία (τεχνολογικών και μη) μέσωνγια πειραματισμό, δοκιμές και υλοποίηση των ιδεών, ηκατάλληλη κουλτούρα η οποία να επιτρέπει στα παιδιά να φανταστούν χωρίς περιορισμούς, να ρισκάρουν και να συνεργαστούν και ενήλικες οι οποίοι ξέρουν πώς να δημιουργούν και να διασφαλίσουν αυτό το περιβάλλον. Το Makerspace@CLap3C είναι το μοναδικό στην Κύπρο για ‘μικρά’ παιδιά (και ‘μεγάλες’ ιδέες).

   

  The program is also available in English! More info here...

   

   

  Ημέρα/Ώρα: Πέμπτη 16:45-18:15
  Hλικία: 5-9 ετών

  Ρομποτική Engino I & II

  Δημιουργικές δραστηριότητες εκμάθησης βασικών αρχών ρομποτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από δημιουργικά παιχνίδια ρομποτικής ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ από τα παιδιά με τη χρήση υλικών ENGINO. Διαφορετικά επίπεδα (Ι, ΙΙ) αναφέρονται σε διαφορετικές ηλικίες παιδιών και περιλαμβάνουν διαφορετικό περιεχόμενο.

  Engino Ι:
  Ημέρα/Ώρα: Δευτέρα 16:00-17:00
  Ηλικία: 7 - 9 ετών
   
  Engino ΙΙ:
  Ημέρα/Ώρα: Δευτέρα 17:15-18:15
  Ηλικία: 8 - 10 ετών

  Ρομποτική Lego

  Η πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) βασισμένη στην εκπαιδευτική ρομποτική. Με το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά αναπτύσσουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και βρίσκουν λύσεις που εξάπτουν την περιέργειά τους και βελτιώνουν τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.

  Educational Drones

  Το πρόγραμμα αποτελείται από μία δυναμική σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουνεκμάθηση προγραμματισμού και φιλοσοφία επίλυσης προβλήματος και έχει σχεδιαστεί ειδικά για το CLaP3C από μία ομάδα επιστημόνων εκπαιδευτικής τεχνολογίας με τεχνογνωσία στην εκπαιδευτική ρομποτική, με εμπειρία στη διδασκαλία προγραμματισμού και ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, και εμπειρία σε διαγωνισμούς ρομποτικής. Βασίζεται σε drones που χρησιμοποιούν τεχνολογία INTEL και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το λογισμικό που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στο ΜΙΤ για μικρά παιδιά με δυνατότητες που επεκτείνονται μέχρι και τον προγραμματισμό, διαχείριση και αλληλεπίδραση πολλαπλών drones ταυτόχρονα από ένα πρόγραμμα, για τη δημιουργία συνδυασμών drones, γνωστά ως digital fireworks, το οποίο βοηθά τα παιδιά στην συνδυαστική ανάπτυξη της χωροταξικής και της λογικο-μαθηματικής νοημοσύνης.

  *Δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού ή ρομποτικής ή πλοήγησης drones και πραγματοποιείται στον εσωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του CLaP3C.

   

  Ημέρα/Ώρα: Παρασκευή 18:45-20:00
  Hλικία: 10,5-12,5 ετών

 • Απογευματινά Clubs @ CLaP3C

  2018-2019

  Πρωτότυπες και δημιουργικές δραστηριότητες

  Νέο πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Drones για παιδιά από το CLaP3C!

   

  Το CLaP3C ανακοινώνει το πρώτο για τα Κυπριακά δεδομένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών drones για κορίτσια και αγόρια ηλικίας 6-10 ετών!

  Το πρόγραμμα …

   

  o … έχει σχεδιαστεί ειδικά για το CLaP3C από μία ομάδα επιστημόνων εκπαιδευτικής τεχνολογίας με τεχνογνωσία στην εκπαιδευτική ρομποτική, με εμπειρία στη διδασκαλία προγραμματισμού και ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, και εμπειρία σε διαγωνισμούς ρομποτικής.

  o … περιέχει μία δυναμική σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν εκμάθηση προγραμματισμού και φιλοσοφία επίλυσης προβλήματος.

  o … πραγματοποιείται στον εσωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του CLaP3C.

  o … βασίζεται σε drones που χρησιμοποιούν τεχνολογία INTEL και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  o …. κάνει χρήση λογισμικού σχεδιασμένο στο ΜΙΤ για μικρά παιδιά με δυνατότητες που επεκτείνονται μέχρι και τον προγραμματισμό, διαχείριση και αλληλεπίδραση πολλαπλών drones ταυτόχρονα από ένα πρόγραμμα, για τη δημιουργία συνδυασμών drones, γνωστά ως digital fireworks, το οποίο βοηθά τα παιδιά στην συνδυαστική ανάπτυξη της χωροταξικής και της λογικο-μαθηματικής νοημοσύνης.

  o … δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού ή ρομποτικής.

  o … δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία σε πλοήγηση drones.

  Ημέρα/ώρα: Παρασκευή 6:45μμ-8:00μμ
  Έναρξη προγράμματος: Φεβρουάριος 2019
  Διάρκεια: 5 μήνες

   

  Κόστος προγράμματος:
  - €70 το μήνα (επιπλέον €15 εγγραφή) – Μηνιαία καταβολή
  - €60 το μήνα (επιπλέον €15 εγγραφή) - προϋποθέτει προπληρωμή όλων των μηνών (έκπτωση €50)*

  - Παιδιά που λαμβάνουν μέρος σε υφιστάμενες δραστηριότητες του Κέντρου, θα έχουν μηνιαία έκπτωση 10%*

  Οι θέσεις του προγράμματος είναι μόνο 10 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  * μόνο μία προσφορά χρησιμοποιείται κάθε φορά

  Ρομποτική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

   

  Συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες εκμάθησης βασικών αρχών ρομποτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από δημιουργικά παιχνίδια ρομποτικής ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά.

   

  Κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ από τα παιδιά με τη χρήση υλικών ENGINO. Διαφορετικά επίπεδα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) αναφέρονται σε διαφορετικές ηλικίες παιδιών και περιλαμβάνουν διαφορετικό περιεχόμενο. Το επίπεδο ΙΙΙ αφορά ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομου προγραμματισμού από τα παιδιά. Μέχρι το Μάιο του 2019, τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο επίπεδο ΙΙΙ θα είναι σε θέση να λάβουν μέρος στον παγκύπριο διαγωνισμό CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE με τη στήριξη του CLaP3C.

   

  Τα Παιχνίδια Ρομποτικής ΙΙ & ΙΙΙ προϋποθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό/ρομποτική. Παιδιά που δεν έχουν εμπειρία μπορούν να συμμετέχουν στα ταχύρρυθμα μαθήματα που προσφέρονται τον Ιούνιο 2018.

   

  Ρομποτική Ι:

  Ημέρα/Ώρα: Δευτέρα 16:00-17:00
  Ηλικία: 7 - 9 ετών

  Ρομποτική ΙΙ:

  Ημέρα/Ώρα: Δευτέρα 17:15-18:15
  Ηλικία: 8 - 10 ετών

  Ρομποτική ΙΙΙ:

  Ημέρα/Ώρα: Δευτέρα 18:30-19:30
  Ηλικία: 9 - 11 ετών

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  Έναρξη - Λήξη: 03/09/2018 - 31/05/2019

  Εγγραφή: €30*

  Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης - STEM: €40/μήνα

  Ρομποτική: €45/μήνα

   

  Συμμετοχή δεύτερου παιδιού ή ενός παιδιού σε δεύτερη δραστηριότητας €35**

   

  *Η εγγραφή δεν μπορεί να επιστραφεί

  **Η Ρομποτική εξαιρείται της έκπτωσης

  Ρομποτική LEGO

   

  Τo CLAP3C ανακοινώνει τη συνεργασία του με την εκπαιδευτική ομάδα EDUC8, για την προσφορά μαθημάτων Ρομποτικής LEGO για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Τα μαθήματα θα προσφέρονται στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης και Παιχνιδιού με τον δημιουργικό και παιχνιώδη τρόπο του CLAP3C.


  Ημέρα/Ώρα: Τρίτη 18:30-19:45
  Hλικία: 10,5-12,5 ετών
  Μηνιαίο Κόστος: 60 ευρώ
  Εγγραφή: 30 ευρώ

   

  Η πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) βασισμένη στην εκπαιδευτική ρομποτική! Με το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά αναπτύσσουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και βρίσκουν λύσεις που εξάπτουν την περιέργειά τους και βελτιώνουν τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.

  Η επιλογή προγραμμάτων ρομποτικής για παιδιά πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την παιδαγωγική ευαισθησία και τον ορθό παιδαγωγικό σχεδιασμό των προγραμμάτων ώστε να προσφέρουν πλούσιες θετικές εμπειρίες στα παιδιά και ανάπτυξη δεξιοτήτων παρά συσσώρευση γνώσεων.

  Στόχος των προγραμμάτων ρομποτικής στο Clap3C είναι η προσφορά στα παιδιά εμπειριών αυθεντικής ρομποτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, κατασκευή και προγραμματισμό ρομπότ από τα ίδια τα παιδιά, και την εκμάθηση προγραμματισμού μέσα από ένα φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον υπολογιστών. Στόχος μας δεν είναι απλώς η απασχόληση των παιδιών ούτε και να κερδίσουμε διαγωνισμούς ρομποτικής, αλλά να ανακαλύψουμε τη δημιουργική πλευρά της ρομποτικής και τις δυνατότητές της μαζί με τα παιδιά. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου και τους συνεργάτες μας στην EDUC8 με διδακτορική εμπειρία διδασκαλίας και μάθησης προγραμματισμού ειδικά για μικρά παιδιά. Οι ομάδες των παιδιών διατηρούνται μικρές, ώστε να έχουμε το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

  ext here.

 • Προγράμματα Μικρής Διάρκειας

  Ιούνιος 2018

   

  STEM

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 εβδομαδιαίες συναντήσεις με δραστηριότητες από την περιοχή STEM (Science, Technology and Robotics, Engineering and Mathematics) διαφοροποιημένες με βάση τις δύο ηλικιακές ομάδες. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιγνιώδεις και δημιουργικές διαδικασίες μάθησης, μέσα από τις οποίες τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να πειραματιστούν, να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμού διερευνήσεων και εξερευνήσεων αποσκοπώντας στην οικοδόμηση γνώσης και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου και δεξιοτήτων επιστημονικού συλλογισμού, παρέχοντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες από τις Επιστήμες, τα Μαθηματικά, τη Μηχανική και την Τεχνολογία.

   

  STEM I

  Ημέρα/Ώρα: Τρίτη 16:00-17:00
  Ηλικία: 5-7 ετών

  STEM II

  Ημέρα/Ώρα: Τρίτη 18:30-19:30
  Ηλικία: 7-9 ετών

   

  Παλαιοντολογία

  Το πρόγραμμα 3 συναντήσεων Παλαιοντολογίας στοχεύει στη μελέτη πραγματικών απολιθωμάτων της Κύπρου από τα παιδιά, και την εισαγωγή στις αρχές και διαδικασίες έρευνας παλαιοντολόγων. Περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες συναρμολόγησης οστών δεινοσαύρων, σύγκρισης απολιθωμάτων, και δημιουργίας δικών μας αντίγραφων απολιθωμάτων. Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα κατασκευάσουν και ένα χρονολογικό χάρτη απολιθωμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

   

  Ημέρα/Ώρα: Τρίτη 17:15-18:15
  Ηλικία: 5-9 ετών

   

  Αστρονομία

  Το πρόγραμμα 3 συναντήσεων αστρονομίας μέσω παρατήρησης (Astronomy by Sight) περιλαμβάνει τη μελέτη των πλανητών του ηλιακού σας συστήματος, την κίνηση και τις φάσεις της σελήνης και την κατασκευή μοντέλου του ηλιακού μας συστήματος και των φάσεων της σελήνης.

   

  Ημέρα/Ώρα: Πέμπτη 16:00-17:00
  Ηλικία: 5-9 ετών

   

  Ρομποτική Engino

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 ταχύρρυθμες συναντήσεις με δημιουργικές δραστηριότητες εκμάθησης βασικών αρχών ρομποτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από δημιουργικά παιχνίδια ρομποτικής ENGINO ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν τη συμμετοχή τους στη ρομποτική και θα ήθελαν να ενταχθούν στη ρομποτική ΙΙ και ΙΙΙ κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

   

  Ημέρα/Ώρα: Πέμπτη 18:30-19:45
  Ηλικία: 7,5-11 ετών

   

  Scratch

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση προγραμματισμού με το λογισμικό Scratch Junior, φτιαγμένο ειδικά για παιδιά 7-11 ετών με μικρή ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία. Το πρόγραμμα θα αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού. Το κάθε παιδί φέρνει το δικό του ipad ή tablet στο οποίο θα εγκαταστήσουμε με τους γονείς το λογισμικό που θα χρησιμοποιούμε. Το λογισμικό προσφέρεται δωρεάν, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν δημιουργικά κατά τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού.

   

  Ημέρα/Ώρα: Πέμπτη 17:00-18:15
  Ηλικία: 7-11 ετών

   

   

  Ιουνίος 2017

   

  ΚΟΣΤΟΣ

  Γεωλογία/Εικαστικό Παιχνίδι/ Αστρονομία I&II / Παλαιοντολογία: 3 συναντήσεις €25 / 1 ή 2 συναντήσεις €10/συνάντηση

  Scratch: 4 συναντήσεις €35 / 1, 2 ή 3 συναντήσεις €10/συνάντηση

  Ρομποτική: 4 συναντήσεις €40 / 1, 2 ή 3 συναντήσεις €13/συνάντηση

   

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

  Το βιωματικό εργαστήρι Εικαστικό Παιχνίδι ή αλλιώς «Εικαστικό Παιχνίδι με Χρωματοποιούς» επικεντρώνεται στα χρώματα και εμπλέκει τα παιδιά σε δημιουργικές διαδικασίες, έτσι ώστε να γίνουν και τα ίδια χρωματοποιοί. Χρωματοποιός – Colorist μπορεί να γίνει ο καθένας μας, φτάνει να παίξει με τα χρώματα! Το εικαστικό παιχνίδι ενσωματώνει την κίνηση, το γέλιο, την αλληλεπίδραση και το ίδιο το χρώμα, ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας των μικρών παιδιών.

  Αστρονομία (Ι, ΙΙ) (5,5-9 ετών)

  Το επίπεδο Ι του προγράμματος 3 συναντήσεων αστρονομίας μέσω παρατήρησης (Astronomy by Sight) περιλαμβάνει τη μελέτη των πλανητών του ηλιακού σας συστήματος, την κίνηση και τις φάσεις της σελήνης και την κατασκευή μοντέλου του ηλιακού μας συστήματος και των φάσεων της σελήνης. Το επίπεδο ΙΙ περιλαμβάνει τη μελέτη του δεύτερου φεγγαριού της Γης!, του πλανήτη Χ που ανακαλύφθηκε πριν ένα περίπου έτος και την παγκόσμια έρευνα για τους εξωπλανήτες συμπεριλαμβανομένων και των 7 που ανακοίνωσε η NASA τον Φεβρουάριο 2017! Θα μελετήσουμε επίσης κατασκευές του ανθρώπου που βρίσκονται στο διάστημα όπως το τηλεσκόπιο Hubble, τον παγκόσμιο διαστημικό σταθμό και το όχημα Opportunity στον πλανητη Άρη.

  Παλαιοντολογία

  Το πρόγραμμα 3 συναντήσεων Παλαιοντολογίας στοχεύει στη μελέτη πραγματικών απολιθωμάτων της Κύπρου από τα παιδιά, και την εισαγωγή στις αρχές και διαδικασίες έρευνας παλαιοντολόγων. Περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες συναρμολόγησης οστών δεινοσαύρων, σύγκρισης απολιθωμάτων, και δημιουργίας δικών μας αντίγραφων απολιθωμάτων. Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα κατασκευάσουν και ένα χρονολογικό χάρτη απολιθωμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

  Γεωλογία (5-8 ετών)

  Το πρόγραμμα 3 συναντήσεων Γεωλογίας (Earth Science) στοχεύει στη μελέτη των πλούσιων πετρωμάτων από διαφορετικές περιοχές της Κύπρου, τα διαφορετικά είδη εδαφών και πετρώματα του νησιού, και στην κατασκευή προσωπικού γεωλογικού χάρτη της Κύπρου από τα παιδιά που θα συμμετέχουν.

  Scratch Junior

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση προγραμματισμού με το λογισμικό Scratch Junior, φτιαγμένο ειδικά για παιδιά 7-11 ετών με μικρή ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία. Το πρόγραμμα θα αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού. Εάν το παιδί σας έχει ipad μπορεί να το φέρει για να του εγκαταστήσουμε το λογισμικό που θα χρησιμοποιούμε. Το λογισμικό προσφέρεται δωρεάν, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν δημιουργικά κατά τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού.

  Ρομποτική

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 ταχύρρυθμες συναντήσεις με δημιουργικές δραστηριότητες εκμάθησης βασικών αρχών ρομποτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από δημιουργικά παιχνίδια ρομποτικής ENGINO ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν τη συμμετοχή τους στη ρομποτική και θα ήθελαν να ενταχθούν στη ρομποτική ΙΙ και ΙΙΙ κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

   
 • Δραστηριότητες που προηγήθηκαν

  Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης

  Μελέτη της Αεροδυναμικής

  Ισχύει μόνο για Φεβρουάριο 2018

   

  Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Πέμπτη 4:00-5:00 είναι εμπνευσμένο από τον κόσμο της Επιστήμης και της Μηχανικής και ασχολείται με τη μελέτη αεροδυναμικής, μέσα από την κατασκευή αλεξίπτωτων, παραδοσιακών χαρταετών και παραδοσιακών ανεμόμυλων της Κύπρου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με κατεξοχήν παιχνιώδη τρόπο.

   

  25 Ιανουαρίου – Μελέτη των προσαρμογών των πουλιών. Τι τα κάνει να πετούν τόσο εύκολα?*

  1 Φεβρουαρίου – Μελέτη της κατασκευής και της αεροδυναμικής σχημάτων από τη γεωμετρία!

  8 Φεβρουαρίου – Μελέτη βασικών αρχών αεροδυναμικής (φτιάχνουμε το αλεξίπτωτο και το δοκιμάζουμε ώστε να μην σπάσει το αυγό πέφτοντας!)*

  15 Φεβρουαρίου – Μελετούμε και κατασκευάζουμε παραδοσιακούς χαρταετούς για την Καθαρή Δευτέρα!*

  22 Φεβρουαρίου – Μελετούμε και κατασκευάζουμε παραδοσιακούς ανεμόμυλους της Κύπρου με ανακυκλώσιμα υλικά!*

   

  Απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Περιορισμένος αριθμός θέσεων

   

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο στο τηλέφωνο 22.392.500.

  * Στις συναντήσεις αυτές τα παιδιά θα κάνουν τις δικές τους κατασκευές.

  Download Programme Here

  Πρωτότυπες και δημιουργικές δραστηριότητες

  για την περίοδο 2017-2018

  Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης

  Συμμετοχή των παιδιών σε δημιουργικά παιχνίδια για την απόκτηση πλούσιων εμπειριών, οικοδόμηση εννοιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη επιστημονικού συλλογισμού και μαθηματικής σκέψης.

   

  Διαφορετικά επίπεδα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) αναφέρονται σε διαφορετικές ηλικίες παιδιών και περιλαμβάνουν διαφορετικό περιεχόμενο. Η συμμετοχή σε κάποιο επίπεδο δεν προϋποθέτει συμμετοχή στα προηγούμενα επίπεδα. Παιδιά όμως που εμπίπτουν ηλικιακά σε δύο επίπεδα θα τοποθετούνται στο πρώτο από τα δύο επίπεδα αν δεν το έχουν ήδη παρακολουθήσει.

   

  Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης Ι

   

  Στο πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά για τα Κυπριακά δεδομένα ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: Δυναμικές και Δημιουργικές Μαθηματικές Δραστηριότητες με νόημα για μικρά παιδιά. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε παιγνιώδεις και πειραματικές διαδικασίες, αλληλεπιδρώντας με ποικίλες ιδέες, υλικά, παιχνίδια και άλλα παιδιά, ανακαλύπτοντας τον κόσμο των Μαθηματικών, αναπτύσσοντας εξελιγμένες δεξιότητες μαθηματικής και δημιουργικής σκέψης.

   

  Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙ

   

  Στο πρόγραμμα Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙ τα παιδιά συμμετέχουν σε δημιουργικά παιχνίδια από τον κόσμο της Επιστήμης και των Μαθηματικών για την απόκτηση πλούσιων εμπειριών, οικοδόμηση εννοιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη επιστημονικού συλλογισμού και μαθηματικής σκέψης. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

   

  Μηχανολογία για παιδιά

  Μαγνητισμός για παιδιά

  Κάτοπτρα και Χιονονιμφάδες

  Ηλεκτρικά Κυκλώματα

   

  Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙΙ

   

  Στο πρόγραμμα Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙ τα παιδιά συμμετέχουν σε δημιουργικά παιχνίδια από τον κόσμο της Επιστήμης και των Μαθηματικών για την απόκτηση πλούσιων εμπειριών, οικοδόμηση εννοιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη επιστημονικού συλλογισμού και μαθηματικής σκέψης. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

   

  Φωτογραφία για παιδιά

  Αϊνστάιν για παιδιά

  Τετραγωνική ρίζα και τετράγωνοι αριθμοί

  Αστρονομία για παιδιά

  Παιχνίδια Ρομποτικής

  Συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες εκμάθησης βασικών αρχών ρομποτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από δημιουργικά παιχνίδια ρομποτικής ειδικά σχεδιασμένα για μικρά παιδιά.

  Κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ από τα παιδιά με τη χρήση υλικών ENGINO. Διαφορετικά επίπεδα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) αναφέρονται σε διαφορετικές ηλικίες παιδιών και περιλαμβάνουν διαφορετικό περιεχόμενο. Το επίπεδο ΙΙΙ αφορά ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομου προγραμματισμού από τα παιδιά. Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο ΙΙΙ, μέχρι το Μάιο θα είναι σε θέση να λάβουν μέρος στον παγκύπριο διαγωνισμό CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE.

  Δίδακτρα

  Εγγραφή: €30 - Προκαταβολή: €30*

  Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης: €30/μήνα

  Παιχνίδια Ρομποτικής Ι & ΙΙ: €40/μήνα

  Παιχνίδια Ρομποτικής ΙΙΙ: €45/μήνα

   

  *Η εγγραφή και η προκαταβολή δεν μπορούν να επιστραφούν

  **Εγγραφή και συμμετοχή δεύτερου παιδιού ή ενός παιδιού σε δεύτερη δραστηριότητα: €25/μήνα

All Posts
×