• Φέρνοντας STEM στα Σχολεία

  STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

  Πανηγύρι STEM & Ρομποτικής (αφορά Συνδέμους Γονέων)

  Για παιδιά 5-12 ετών και γονείς

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 25 διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων από Φυσική (οπτική, μαγνητισμός, ηλεκτρισμός, κίνηση, δυνάμεις, φως και χρώμα, σκιές, χρόνος, κτλ), Χημεία (ph), Μηχανολογία, Μαθηματικά (τρίγωνοι αριθμοί, κτλ). οι οποίες είναι σχεδιασμένες για παιδιά ηλικίες 5-12 μαζί με τις οικογένειές τους, δραστηριότητες που μπορούν να παίρνουν μέρος ΚΑΙ οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους και έχει τη μορφή διαγωνισμών.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Πρόγραμμα STEM για πρωινές επισκέψεις σε Δημοτικά Σχολεία

  Για παιδιά 6-12 ετών

  Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Αρ. Φακ. 7.27.23.1/2, Ημερομ. 22/09/2016)

   

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 15 διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων από τον τομέα των Φυσικών Επιστημών (ηλεκτρικά κυκλώματα, φως και χρώμα, βολές, μαγνήτες, ισορροπία, δυνάμεις και κίνηση κ.α.) οι οποίες είναι σχεδιασμένες με βάση την ηλικία των μαθητών/τριών.

  Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί με επιπρόσθετες αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες STEM ειδικά σχεδιασμένες για τις ηλικίες των παιδιών του δημοτικού σχολείου.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Πρόγραμμα STEM για ιδιωτικά νηπιαγωγεία σε εβδομαδιαία βάση

  Για παιδιά 4-6 ετών

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία δομημένη, οργανωμένη δραστηριότητα μέσα από τον κόσμο της Επιστήμης και των Μαθηματικών (ανάλογα με τις θεματικές παρακάτω) για κάθε ομάδα (τάξη) 25 παιδιών στο χώρο του σχολείου σας. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται, εποπτεύεται και συντονίζεται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου και η υλοποίηση του στελεχώνεται από έμπειρους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση την ηλικία και τις εμπειρίες των παιδιών και το Κέντρο αναλαμβάνει την οργάνωση και την παροχή των κατάλληλων παιδαγωγικών μέσων και υλικών που χρειάζονται. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι αναγκαία η παρουσία ενός μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού του νηπιαγωγείου.

   

  Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιγνιώδεις και δημιουργικές διαδικασίες μάθησης, μέσα από τις οποίες τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να πειραματιστούν, να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμού διερευνήσεων και εξερευνήσεων αποσκοπώντας στην οικοδόμηση γνώσης και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου και δεξιοτήτων επιστημονικού συλλογισμού, παρέχοντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες από τις Επιστήμες.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Πρόγραμμα STEM για καλοκαιρινά σχολεία

  Για παιδιά 5-12 ετών

  Δημιουργικό Πρωινό στο CLaP3C

   

  Εντάξτε ένα δημιουργικό πρωινό στο CLaP3C στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Καλοκαιρινού σας σχολείου και χαρίστε στα παιδιά

  4 ώρες δημιουργικής μάθησης και παιχνιδιού.

  Το πρόγραμμα του Δημιουργικού Πρωινού περιλαμβάνει ευκαιρίες για ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι με συνομήλικους στα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα μάθησης του CLaP3C

   

  STEM-vivor Days

   

  Εντάξτε ένα πρωινό STEM-vivor στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Καλοκαιρινού σας σχολείου και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας να το υλοποιήσουμε με δημιουργικές και παιγνιώδη δραστηριότητες STEM που προκαλούν τα παιδιά για πρωτότυπες και ξεχωριστές λύσεις και κυνήγι θησαυρού με δοκιμασίες αντοχής ‘STEM’. Με σύγχρονο, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό χαρακτήρα ….

   

  School visits@CLaP3C

   

  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες, παιχνίδια Μαθηματικών ή/και Επιστήμης, να παρακολουθήσουν μία διαδραστική αφήγηση παραμυθιού αλλά και να παίξουν ελεύθερα στα διάφορα κέντρα μάθησης που διαθέτει ο χώρος. Τα προγράμματα είναι διαθεματικά και ανάλογα με το θέμα διαπλέκονται ποικίλα γνωστικών αντικειμένων (π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, γλωσσική αγωγή, αγωγή υγείας, εικαστικό παιχνίδι). Είναι μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ για τα παιδιά!

   

  Για περισσότερες πληροφορίες:

   

  Πρόγραμμα STEM απογευματινών οργανωμένων δραστηριοτήτων σε εβδομαδιαία βάση (αφορά Συνδέσμους Γονέων)

  Για παιδιά 6-10 ετών

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία οργανωμένη δραστηριότητα μέσα από τον κόσμο της Επιστήμης (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας), της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και Μηχανολογίας, του Περιβάλλοντος, της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού και των Μαθηματικών σε ομάδες 15-20 μαθητών ηλικιών 6-10 ετών στο χώρο του σχολείου σας. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται, και εφαρμόζεται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση την ηλικία και τις εμπειρίες των μαθητών και το Κέντρο αναλαμβάνει την οργάνωση και την παροχή των κατάλληλων παιδαγωγικών μέσων και υλικών που χρειάζονται.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες:

All Posts
×